Click To Track Job Online  

Türkçe English Chinese Russian Thai Uzbek

Adres va Aloqa

References

  Arkadas Kompyuter Ish Jarayoni

Arkadas Kompyuter Ish Jarayoni

Buzilgan hard disklar firmaga berilishidan e'tiboran quidagi ish jarayoni olib boriladi:


1. Disk analizi va hisobot.
Disklar firmaga berilgandan so'ng, disk bilan bog'liq bo'lgan analizlar qilinadi. Bu analiz natijasida disk buzilish sabablari, ma'lumotlar qayta tiklash foizi, qayta tiklash uchun kerak bo'lgan vaqt kabi mavzular analiz qilinadi va hisobot chiqariladi

2. Disk qabul qilinganda berilgan form nomeri bilan birga ish jarayoni haqida online tarzda ma'lumot berib borish uchun online bankimizga kiritilib, mijozimizga aloxida parol beriladi.


3. Analiz bitgandan so'ng to'la hisobot mijozga online bank, telefon, e-mail yoki fax orqali mijozga bildiriladi.

Not: Analiz muddati diskdaki shikastga qarab bir qancha muddat uzayishi mumkin.

4. Berilgan hisobotga ko'ra mijozdan yozma tasdiq olgandan so'ng qayta tiklash ishi boshlanadi.

5. Ish jarayoni davomida mijozga ish jarayoni haqida ma'lumot berib turiladi.
6. Ish ohiriga yetkandan so'ng ma'lumotlarni tekshirish uchun mijoz firmamizga taklif qilinadi. Va tekshiruv tugagach ish ohiriga yetgan hisoblanadi.

7.Mijoz ma'lumotlarini olgandan so'ng eng kech 1 haftagacha to'liq tasdiq berishi kerak, aksi holda mijozga oid datalar sistemamizdan o'chiriladi.


 
Firmalar