Click To Track Job Online  

Türkçe English Chinese Russian Thai Uzbek

Adres va Aloqa

References

  Arkadaş Bilgisayar Haqida

Arkadas Kompyuter haqda, tarihi, g'oyalari

Arkadaş Bilgisayar

Arkadas Kompyuter 1997 yili tashkil topdi. Faoliyatining ilk yillarida bu paytlarda dunyoda motherboard texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar kam bo'libgina qolmay, ayni zamonda ancha qimmat turar edi. Arkadas Kompyuter bu sohada ancha izlanishlar olib bordi va jahon standartlariga javob beradigan darajada motherboard tamiri bilan shug'ullandi.

 

Keyinchalik faoliyat doirasini kengaytirgan holda asta sekin notebook tamiri sohasiga kirib bordi. Ayni paytta notebook tamiri bilan shug'ullanishda davom etmoqda.

 

Arkada? Bilgisayar

Arkadas Kompyuterning mutaxassisligi bo'lgan boshqa bir mavzu - yo'qolgan, o'chirilgan, buzilgan hard disklardan ma'lumotlarni qayta tiklashdir. Bu soxada 1999 yildan beri tinimsiz izlanishlar olib borgan va borayotgan firma,  yildan yilga bu soxada ancha muncha tajribaga ega bo'ldi. Eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan texnik hizmat va laboratoriya informatika soxasi mutaxassislaridan yuksak baholarga sazovor bo'ldi. Mijozlarga eng qisqa muddatda yo'qotgan ma'lumotlariga erishishlari uchun tezkor va sifatli hizmat ko'rsatib kelmoqda.

Ma'lumotlar tezkorlik bilan tiklash bilan qolmasdan, firma asosiy e'tiborni kishilarga oid datalarning boshqa shaxslarga tushmasligi uchun judayam katta e'tibor berib kelmoqda.

Arkada? Bilgisayar

Bu tezkorlik, sifat va haqlar tufayli Turkiya va dunyodagi mashxur firmalar Arkadas Kompyuter bilan ishlab kelmoqdalar, o'z ma'lumotlarini ishonib topshirmoqdalar.

 


 
Firmalar